Invandringen riskerar fördubbla statens kostnader för pensionärer

earn money daily

De ökade kostnaderna som migranterna för med sig kommer kräva antingen skattehöjningar eller besparingar på andra områden.

I dagsläget ligger statens utgifter för pensionärernas grundskydd på 43 miljarder per år. För de migranter som kom fram till 2016 ökar denna kostnad till 2060 med 22 miljarder, och för de som kommer efter 2016 ökar kostnaden med ytterligare 24 miljarder – mer än en fördubbling alltså.

Detta framgår av en rapport från Pensionsmyndigheten som Dagens industri tittat närmare på.

– Det är inte oväntat att det blir höga kostnader för staten i pensionssystemet för asylinvandrare när deras livsinkomster är så mycket lägre än genomsnittlig livsinkomst, säger analyschef Ole Settergren till DI.

Status quo ökar kostnaderna
Vidare hävdar Settergren att det avgiftsfinansierade allmänna pensionssystemet stärks finansiellt av invandringen, men samhällets kostnader för grundskyddet ökar mer och understryker att det kommer krävas antingen skattehöjningar eller besparingar på andra områden.

Beräkningarna utgår från att migranternas inkomster och inkomstutveckling följer samma mönster som tidigare – något som kan förändras ifall de får jobb så snabbt som möjligt. Den baseras även på SCB:s prognos om att invandringen till Sverige uppgår till drygt 170 000 personer under 2017 för att senare minska till 110 000 personer om året.

“Integrationsutmaning”
– Rapporten visar tydligt på den integrationsutmaning vi står inför. Men om och när de som kommit till vårt land kommer i arbete, då stärks ekonomin och det är bra för alla Sveriges pensionärer”, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) till DI.

Enligt en liknande rapport som släpptes förra året beräknade man nettoutgiften för en migrant som kom 2015 till 800 000 kronor.

Ifall pensionsåldersberedningens förslag om en höjd pensionsålder blir verklighet skulle kostnaderna för grundskyddet minska med tolv procent.

Annonser

Europa går mot en australisk lösning

3250f02e-54b9-4a3f-93a8-88dc347fb949

En artikel av 

Folkopinionen tvingar land efter land att skärpa invandringspolitiken. De få länder som varit generösa har nu gjort en helomvändning. Europa går mot en australisk lösning. Asylrätten står inför kraftiga förändringar.
Valresultatet i Österrike är ännu ett bevis på hur flykting- och migrationsfrågan helt är på väg att ta över politiken i Europa.
Inget parti kan längre komma till makten utan att utlova en kraftig åtstramning av invandrares möjligheter att ta sig till Europa och deras tillgång till bidragssystemen. Österrike var tillsammans med Tyskland och Sverige de länder som tog emot överlägset flest asylsökande under flyktingkrisen 2015. Samtliga dessa länder har nu helt lagt om sin migrationspolitik eller är på väg att göra det.
Valet i Tyskland för en knapp månad sedan resulterade i en uppgörelse där Angela Merkel, som varit symbolen för en generös flyktingpolitik, gått med på att sätta en gräns för hur många invandrare Tyskland är berett att ta emot varje år. Något hon fram till nu vägrat.
Klicka här för att läsa vidare.