Moskébygge Norrköping

Nu har Bosniska islamiska församlingen lämnat in ritningar till kommunen med förslag på hur den planerade nya moskén ska se ut. Bygg- och miljöskyddsnämnden väntas ta beslut om bygglov den 15 november.

Det är en 750 kvadratmeter stor moské med ett 19 meter hög minaret som syns i ritningarna. Och enligt förslaget ska den vara Norrköpingsgul. Totalt kommer den att rymma runt 700 personer.

– Det är en lite otypisk moské som är Norrköpingsgul. Vi har jobbat jättehårt sista året med att ta fram en byggnad med ett utseende som är anpassat efter stadsarkitekturen och vi tycker att den stämmer överens med det vi har diskuterat fram med Norrköpings kommun, säger Mensur Mustafic, ordförande i Bosniska Islamiska Församlingen, till P4 Östergötland.

Moskén ska ligga på Ektorpsgatan/Skarphagsleden inte långt från Idrottsparken, på den mark som ägs av Bosniska Islamiska Församlingen.

Bygg- och miljöskyddsnämnden väntas nu kunna fatta beslut i frågan om bygglov på sammanträdet den 15 november. Blir det ”ja” kan föreningen börja bygga moskén som planeras bli klar 2019.

Relaterade artiklar:
https://norrkopingnews.se/fragan-om-bygglov-for-moske-snart-upp-i-namnden/

https://norrkopingnews.se/inget-politiskt-stod-for-folkomrostning-i-moskefragan/

Annonser

Frihetsberövade förs till ambassadörens residens


Kriminalvårdens busstransporter till och från ambassadens residens har blivit en vanlig syn i Duvnäs.

Vad är det som händer inne på afghanska ambassadens residens? Vad är det för bilar som för dit folk i handfängsel?
– Det är tumult vid afghanska ambassaden. Kriminalvården är här med folk i handfängsel. Ni måste komma hit nu.
Orden kommer från en anonym person som ringer till NVP för att berätta att det under några veckor har varit stökigt utanför villan i Duvnäs — som den ­afghanska ambassaden köpte tidigare i år.

Kriminalvårdens transporter
Det visar sig att det rör sig om kriminalvårdstransporter med frihetsberövade afghaner som förs till ambassadvillan. Transporterna började under hösten. När NVP uppmärksammades om dem hade de pågått i ungefär en och en halv månad, oftast på fredagar.
Från Migrationsverkets sida vet man inte varför afghanerna körs till villan. Lisa Danling på Migrationsverkets presstjänst säger till NVP att om en person som fått ett utvisningsbesked men inte har för avsikt att lämna landet blir personen gränspolisens ansvar. Det är sedan upp till gränspolisen att fatta beslut om eventuell inlåsning i avvaktan på att utvisning.
– Migrationsverket har inte den typen av tvingande befogenheter, säger Lisa Danling.
Av bildmaterialet som NVP tagit del av framgår det att det är Kriminalvården som utför transporterna.
– Det är på beställning av polisen. Gränspolisen lägger ett handräckningsuppdrag till oss och som vi utför, säger Ulf Mossberg, presskommunikatör vid Kriminalvården.

Klicka här för att läsa resten av artikeln.

Komunen har lagt en stopporder mot att fastigheten används som ambassad. UD, har givit fastigheten status som residens för ambassadören.

Men nu verkar det som den dyra villan används för andra ändamål också!

Källa: NVP.se