Category Archives: Politik

Liberalerna

Jan-Björklund

Liberalerna: Ja till Europas Förenta Stater men nej till förbud mot heltäckande slöja och muslimska friskolor
På Liberalernas landsmöte beslutades om att man ska verka för att EU fullt ut omvandlas till en federation. Muslimskt kvinnoförtryck i form av burka, niqab och fundamentalistiska friskolor vill partiet inte förbjuda.

Jan Björklund: Läget akut i utsatta förorter och SD ska hållas utanför inflytande. Skolan och integrationen utgör enligt Björklund Sveriges största utmaningar inför framtiden.

Källa: Samnytt

Personligen så delar jag inte Liberlarenas politik och har ej heller aldrig röstat på eller kommer att rösta på detta parti.

Annonser

Moskébygget drar igång i Norrköping

I går, onsdag, tog byggnadsnämnden i Norrköping beslut om bygglov för en ny stor moské med plats för mer än 500 besökare på en central plats i stan.
Men trots att den Bosniakiska Islamiska församlingen fick tillstånd för bygget redan för fyra år sedan, vill Sverigedemokraterna stoppa bygget – och kräver en folkomröstning.

Planerna på en moské har funnits i närmare tio års tid. Församlingen köpte marken 2011 och kommunen fastställde detaljplanen där en moské fanns inritad 2013. Då överklagade inte Sverigedemokraterna byggplanen och därför ligger beslutet fast idag.

Källa: SvT

Jobbfiaskon ??

Får vi be om ett svar, Ylva.…

Ouch. Den frågan är ju nästintill omöjlig att svara på. Så det är förståeligt om Ylva Johansson inte kan svara på frågan.

Steget efter

Politisk vilde

erah-jpgGamov lämnar Sverigedemokraterna
Pavel Gamov, SD-riksdagsman och ordförande i SD Uppland har begärt utträde ur SD. Det bekräftar Sverigedemokraternas presschef Henrik Vinge. Under torsdagen uppmanades Gamov av partiet att lämna sina politiska uppdrag.
– Vi betraktar honom som politisk vilde, säger Henrik Vinge.
Pavel Gamov har sina politiska uppdrag i regionfullmäktige i Uppsala, samt haft riksdagsplats för Sverigedemokraterna. Han har också länge varit ordförande för SD Uppland. Under fredagen registrerades han som politisk vilde i regionen.
Om han kommer att lämna sina politiska platser helt är ännu inte känt.
Tidningen Expo har tagit del av handlingar som kommit in via mail till Uppsala kommun, där Pavel Gamov skriver att han lämnar partiet med omedelbar verkan.

Klicka här för att läsa resten.

RELATERAT

Mer att läsa i ämnet
Om resan till Moskva där Gamov spårade ur

Det minsta man kan begära är väl att politiker som reser utomlands i tjänsten uppför sig representativt. Som politisk vilde i riksdagen blir han den fjärde vilden från SD sedan valet 2014.
Det har skrivits en hel del i media angående Gamov sedan han gjorde den aktuella resan till Moskva. Det ska kanske också tilläggas att Pavel Gamov kom som 2-åring till Sverige med sina föräldrar från Moskva.

Frihetsberövade förs till ambassadörens residens


Kriminalvårdens busstransporter till och från ambassadens residens har blivit en vanlig syn i Duvnäs.

Vad är det som händer inne på afghanska ambassadens residens? Vad är det för bilar som för dit folk i handfängsel?
– Det är tumult vid afghanska ambassaden. Kriminalvården är här med folk i handfängsel. Ni måste komma hit nu.
Orden kommer från en anonym person som ringer till NVP för att berätta att det under några veckor har varit stökigt utanför villan i Duvnäs — som den ­afghanska ambassaden köpte tidigare i år.

Kriminalvårdens transporter
Det visar sig att det rör sig om kriminalvårdstransporter med frihetsberövade afghaner som förs till ambassadvillan. Transporterna började under hösten. När NVP uppmärksammades om dem hade de pågått i ungefär en och en halv månad, oftast på fredagar.
Från Migrationsverkets sida vet man inte varför afghanerna körs till villan. Lisa Danling på Migrationsverkets presstjänst säger till NVP att om en person som fått ett utvisningsbesked men inte har för avsikt att lämna landet blir personen gränspolisens ansvar. Det är sedan upp till gränspolisen att fatta beslut om eventuell inlåsning i avvaktan på att utvisning.
– Migrationsverket har inte den typen av tvingande befogenheter, säger Lisa Danling.
Av bildmaterialet som NVP tagit del av framgår det att det är Kriminalvården som utför transporterna.
– Det är på beställning av polisen. Gränspolisen lägger ett handräckningsuppdrag till oss och som vi utför, säger Ulf Mossberg, presskommunikatör vid Kriminalvården.

Klicka här för att läsa resten av artikeln.

Komunen har lagt en stopporder mot att fastigheten används som ambassad. UD, har givit fastigheten status som residens för ambassadören.

Men nu verkar det som den dyra villan används för andra ändamål också!

Källa: NVP.se

V: 1 500 nya jobb till 2025

Mona Olsson, Vänsterpartiet

POLITIK Vänsterpartiet presenterade på tisdagen ett jobbpaket som ska ge Norrköping 1 500 jobb till år 2025.

Rapporten ”Nyindustrialisering Norrköping – ett jobbpaket för 1 500 nya jobb i Norrköping” presenterades i Rådhuset av kommunfullmäktigeledamoten Peter Butros (V) och oppositionsrådet Mona Olsson (V).

Peter Butros har suttit med i den arbetsgrupp som tagit fram rapporten, vars namn anspelar på att Norrköping tappat flera stora industrier, med hög arbetslöshet som följd och att det nu behövs nya arbetstillfällen.

– Norrköping är som fågel Fenix, vi har rest oss varje gång, säger Mona Olsson.

I september var ungdomsarbetslösheten över 15 procent i Norrköping och den totala arbetslösheten låg på 12 procent, över 8 000 arbetslösa.

– Arbetslösheten har legat flack i Norrköping hela mandatperioden, säger Peter Butros med en känga åt Kvartetten som inte lyckats få ner arbetslösheten.

Samtidigt säger han att det behövs en kombination av lösningar, från flera partier, om Norrköping ska lyckas pressa ner arbetslösheten.

När Vänsterpartiet lägger fram sina förslag är det med målet att få ner arbetslösheten till rikssnittet senast till år 2025. V har tagit fram fyra fokusområden: byggindustrin, tillverkningsindustrin, tv- och datorspelsindustrin och stora idrottsturneringar för ungdomar.

V föreslår att Hyresbostäder ska bygga bostäder i egen regi, med lärlings-, praktik- och traineeplatser för långtidsarbetslösa. Det skulle ge 400 nya arbetstillfällen. I dag utnyttjas ofta utländsk arbetskraft med sämre villkor i byggindustrin – på det här sättet skulle byggjobben komma Norrköpingsborna till del.

Det andra förslaget är ett kommunalt industrilån för sociala och kooperativa företag, företag som ägs och drivs av sina egna anställda, företag som inte flyttar från stan.

V vill se en mångfald inom tillverkningsindustrin, och ett samarbete med arbetsförmedlingen för att ge arbetslösa möjlighet att starta egna företag.

Det skulle enligt V ge 750 nya arbetstillfällen, till exempel inom grön teknik eller en livsmedelsindustri med ny mat riktad mot den vegetariska marknaden. Men tanken är inte att kommunen ska styra inriktningen på företagen.

Det tredje förslaget är ett kluster för bolag inom digital media och tv- och datorspel i Norrköping, och ett gymnasieprogram inom digital media och speldesign, något som V ser kan leda till 250 jobb i Norrköping, som har kompetens på Visualiseringscenter och Campus Norrköping.

Det fjärde förslaget är, med inspiration från Göteborg, större idrottsturneringar för ungdomar i Norrköping, året runt, vilket V menar ger 100 arbetstillfällen, både i samordningsfunktionen och i form av sommarjobb för ungdomar.

Alliansen vill förstöra a-kassan – en gång till

Glatt gäng som vill försämra a-kassan.

Det är bara några år sedan. Då var Moderaterna ensamma om att vara emot ett höjt tak i a-kassan.

Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ville precis som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet se förändringar. Alla tyckte att a-kassan måste ge bättre försäkringsskydd vid arbetslöshet. Men i alliansen hände ingenting om inte Moderaterna var med på det, som många minns.

Därför dröjde politiken tills alliansen förlorade valet – och 2015 kunde den rödgröna regeringen till slut få igenom höjt tak i a-kassan.

Men det svänger i politiken. Nu har C, L och KD ändrat sig. Den höjning de ville se, och som Stefan Löfvens (S) regering genomförde när alliansen inte klarade det, vill de nu göra ogjord. De vill ta tillbaka den.

Att höja och bredda a-kassan ytterligare vore det smarta, inte minst eftersom det skulle göra den mer likvärdig för olika grupper arbetslösa, vilket Mats Wingborg förklarar på Dagens Arena. Då blir människor också mindre beroende av egna, extra, inkomstförsäkringar, som är betydligt svårare att få, och dyrare, för arbetare än för tjänstemän.

Men alliansens gemensamma politik tycks handla mindre om själva effekten av politiken, och mer om att positionera sig till höger, att skapa distans till de rödgröna. Att tydliggöra skillnaderna i politiken är verkligen inte fel, men att man föreslår politik man nyss visste var dålig bara för att man vill visa att man då och då kan hålla ihop inom alliansen känns både dumdristigt och vårdslöst.

I Sverige har vi för hög arbetslöshet. Att då vilja försämra ett redan svagt skydd för de som är arbetslösa är destruktivt i sig. Och inte ens om man tror på samma fantasi som allianspartierna –  att försämrad a-kassa gör att fler ”vill” jobba – går det ihop. För en stor del av de arbetslösa är inte ens kvalificerade för a-kassa utan hamnar i helt andra ersättningssystem, det gäller inte minst de nyanlända.

När Fredrik Reinfeldt och alliansen vann makten 2006 förstörde de a-kassan och andra socialförsäkringar snabbt och effektivt. I den valrörelsen lyckades varken de rödgröna partierna eller opinionsbildare till vänster tillräckligt tydligt förklara vilka konsekvenser allianspolitiken skulle få. Vi får inte göra samma misstag igen.

Källa: Politism