Category Archives: Politik

TRANSPORTSTYRELSENS IT-SKANDAL

Foto: TT

Statens servicecenter: ”Man har inte förstått vidden av problematiken”
I början av året varnade Statens servicecenter regeringen för riskerna med outsourcing av IT-drift. Generaldirektör Thomas Pålsson tror inte att man inte har förstått omfattningen av problemet.
– Vi hoppas och väntar på att regeringen tar tag i det här, säger han till Svenska Dagbladet.
För några veckor sedan avslöjades att Transportstyrelsen för över ett år sedan röjde information som kan vara till skada för rikets säkerhet genom sin upphandling av IT-drift i utlandet. Det handlar bland annat om hela det svenska registret över körkort, inklusive bilder, och även känslig information om broar, tunnelbana, vägar och hamnar i Sverige.

Nya uppgifter: Försvarsministern kände till IT-skandalen
Informerades samtidigt som Anders Ygeman – ett år innan Anna Johansson
Enligt försvarsministerns pressekreterare fick Peter Hultqvist vetskap om misstänkta brister på Transportstyrelsen samtidigt som inrikesminister Anders Ygeman (S) – alltså redan för över ett år sedan.
Infrastrukturministern Anna Johansson står dock fast vid att hon inte visste något förrän ett år senare.
– Det låter helt obegripligt, säger SVT:s inrikespolitiska reporter Kerstin Holm.

Stefan Löfven bryter tystnaden: ”Det är ett haveri som skett”
Efter flera dagars envis tystnad meddelar nu statsminister Stefan Löfven att han kommer möta pressen imorgon, måndag.
”Under den senaste tiden har informationen till allmänheten brustit i tydlighet”, säger Löfven i en skriftlig kommentar.
Statsministern skriver att han tillsammans med Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen, Anders Thornberg, generaldirektör för Säkerhetspolisen och Micael Bydén, överbefälhavare för Försvarsmakten kommer informera media och allmänheten om ärendet imorgon eftermiddag.

Fortsätter IT-affären att växa går inte ens statsministern säker
ANALYS · Mats Knutson Inrikespolitisk kommentator

Detta har hänt · Transportstyrelsens säkerhetsskandal
Känslig information har spridits till utlandet

Militära fordonsregistret lämnades till utlandet
”Sorgligt och allvarligt”

MER OM SÄKERHETSSKANDALEN

Källa: SvT

Vet Carola Lemne vad Arbetsförmedlingen gör?

vdsvensktnäringsliv

Carola Lemne,vd Svenskt näringsliv.
Foto: OLLE SPORRONG

Carola Lemne, vd för Svenskt näringsliv, vill lägga ner Arbetsförmedlingen. Problemet är att hennes argument i mångt och mycket faktiskt saknar grund, skriver arbetsförmedlaren Johan Berg.

”Lägg ned Arbetsförmedlingen helt och hållet”. Det sade Svenskt näringslivs vd Carola Lemne i en intervju till Sveriges radio den 4 juli. Låt i stället andra aktörer ta över Arbetsförmedlingens uppdrag. Problemet med förslaget och de argument som Lemne och Svenskt näringsliv lyfter fram är att de kraftigt kan ifrågasättas och som i mångt och mycket faktiskt saknar grund.
Lemne lyfter fram det faktum att arbetsgivare visar sig ha lågt förtroende för Arbetsförmedlingen (AF). Svenskt näringsliv genomför förtroendemätningar bland sina medlemmar, så även Företagarna sedan flera år tillbaka. Problemet med de här förtroendemätningarna är att de inte anger vad svenska arbetsgivare i stort faktiskt tycker om Arbetsförmedlingen. I den rekryteringsenkät som SCB har genomfört på uppdrag av Riksrevisionen och som redovisas i Riksrevisionens rapport från 2010, framgår att arbetsgivares förtroende för AF är klart mer positivt än negativt. En tredjedel av arbetsgivarna angav att de hade stort förtroende för AF. Riksrevisionens enkät ger en heltäckande bild av vad svenska arbetsgivare tycker, då enkäten omfattar ett slumpmässigt urval av arbetsgivare från SCB:s företagsregister. Detta gör vare sig Svenskt näringslivs eller Företagarnas medlemsundersökningar.

Klica här för att läsa resten av debattartikeln.

Mer att läsa om Arbetsförmedlingen, klicka här.

Källa: Expressen.

Den osannolika arvtagaren

https://z.cdn-expressen.se/images/82/3f/823fbe6a6bdb4990aa579da8e1b4a5a2/

Foto: Anna-Karin Nilsson/Expressen

Magdalena Andersson är redo att ersätta Stefan Löfven i Almedalen – vad är nästa steg?

Magdalena Andersson är Sveriges mest begåvade och meriterade politiker. Men kan hon frigöra sig från sin egen bakgrund? Torbjörn Nilsson porträtterar Almedalens förstagångstalare.

Källa: Expressen

 

Almedalsveckan

Robert Nybergs foto.

Illustration av Robert Nyberg

Jonas Sjöstedt, Almedalen 2017

https://imgs.aftonbladet-cdn.se/v2/images/

Sjöstedt om nazisterna: Utgör ett konkret hot

Jonas Sjöstedt inledde sitt tal i Almedalen med en kraftigt markering mot nazisternas närvaro i Visby.
Han berättade också att Vänsterpartiet överklagat Nordiska Motståndsrörelsens polistillstånd.
– Deras närvaro utgör ett konkret hot mot andra människor, säger V-ledaren.

I slutet av veckan har den nazistiska organisationen NMR fått tillstånd att ha ett tält under politikerveckan i Almedalen.
Läs mer

Almedalsveckan 2–9 juli 2017

loggor_falt_2017_c278f871-a6b9-4a2a-89df-a32dbb392d01

Almedalsveckan har utvecklats till att bli Sveriges, kanske världens, största öppna politiska mötesplats. Veckans evenemang är öppna för alla som vill diskutera och debattera samhällsfrågor. Dialogen är central i genomförandet av veckans evenemang.

Almedalsveckans program

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i snart femtio år. Det hela började 1968 när dåvarande utbildningsministern Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid Kruttornet i Almedalen.

 

 

 

Arbetsförmedlingen måste redovisa

Ylva_Johansson_portratt_1920x1080_____resize_cs_940_520

Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa vad myndigheten gör för att ge service i hela landet, särskilt i kommuner med hög långtidsarbetslöshet eller med många nyanlända.

Regeringsuppdraget ska ses mot bakgrund av att Arbetsförmedlingen har lagt ner drygt 70 lokalkontor de senaste åren, för att i stället erbjuda service digitalt.

Vid en presskonferens den i maj riktade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) kritik mot Arbetsförmedlingen för att den inte har kontor på många platser där kontor borde finnas.

I dag har regeringen alltså beslutat att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer service och närvaro ”på rätt plats i hela landet”, enligt ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet. Det gäller särskilt i kommuner med hög långtidsarbetslöshet eller många nyanlända, liksom i utsatta stadsdelar.

Arbetsförmedlingen har hamnat i botten när Sifo har undersökt svenskarnas förtroende för olika myndigheter, och de borgerliga partierna skulle helst lägga ner myndigheten, som de anser är ineffektiv.

Sedan 2014 pågår ett arbete med att förändra Arbetsförmedlingens styrning och uppföljning. Statskontoret, som sedan 2015 analyserar hur förmedlingen fungerar, får nu regeringens uppdrag att fortsätta analysarbetet kring hur myndighetens ledning, styrning och uppföljning ska bli effektivare.

Källa: Arbetet