Etikettarkiv: Arbetsförmedlingen

Flopp för nystartsjobben – hälften arbetslösa efter avslutat stöd

42 procent som omfattats av stödet sedan starten går tillbaka till arbetslöshet igen. Arbetsgivare kan sätta i system att utnyttja stödet.

Nystartsjobb infördes 2007 och är ett stöd som lägst motsvarar arbetsgivaravgiften. Arbetsförmedlingen kan betala ut detta till arbetsgivare som anställer personer som varit arbetslösa under en längre period alternativt är nyanländ.

Sedan starten har 420 000 personer anställts på nystartsjobb. Av dessa har sedan nästan 180 000, motsvarande 42 procent, blivit arbetslösa igen efter att nystartsjobbet upphört.

Reglerna tillåter att arbetsgivare säger upp personerna då stödet upphört och sedan anställer nya för att åter utnyttja stödet

– Vi kontrollerar bara om arbetsgivaren är registrerad som arbetsgivare och gör en kontroll av skatteskulder, säger Kristin Braag, sektionschef för Arbetsförmedlingen i södra Sörmland, till SVT.

C mörklägger sanningen

Lägg ner Arbetsförmedlingen, skrev Centerpartiets Annika Qarlsson. Nu svarar arbetsförmedlaren Johan Berg:
Det är ett hån. Vi har nått regeringens mål för nyanlända tre år i rad. Dessutom visar forskning att privata aktörer inte alls presterar bättre än offentlig arbetsförmedling.

Centerpartiet vill lägga ned Arbetsförmedlingen, skriver Annika Qarlsson (C). Partiet föreslår att myndighetens huvuduppdrag helt privatiseras och att etableringsuppdraget återkommunaliseras. Centerpartiet anser att Arbetsförmedlingen har misslyckats med sitt uppdrag att få nyanlända i arbete.

Uttalandet är ett hån mot Arbetsförmedlingen och arbetsförmedlare, som nu går på knäna. Hela nio av tio arbetsförmedlare har en så hög arbetsbelastning att man knappt eller inte alls hinner med sina arbetsuppgifter. Situationen är så pass allvarlig att en anmälan har gjorts till Arbetsmiljöverket.

Klicka här för att resten av artikeln.

Källa: Expressen

Riksrevisionen sågar Arbetsförmedlingens analys

Nyheter idag rapporterar att: Riksrevisionen har bedrivit egna studier på varför matchningarna på svensk arbetsmarknad har försämrats och nått andra resultat än Arbetsförmedlingen, varpå man nu riktar kritik mot Arbetsförmedlingens analyser.
– Vår bedömning är att bristerna i analyserna beror på att Arbetsförmedlingen har använt makrodata för att besvara frågor som kräver mikrodata. Därmed finns det också anledning att befara att Arbetsförmedlingens val av insatser har baserats på analys med tydliga svagheter, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Riksrevisionen sågar Arbetsförmedlingens analyser till varför matchningarna på svenska arbetsmarknaden har försämrats.
Läs mer

Arbetsförmedlingen får skarp kritik

Risken är att arbetslösa inte söker rätt typ av jobb, enligt Peter Ekborg, generaldirektör på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.
Foto: Anders Jelmin/Sveriges Radio

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingens sätt att bedöma vad som är ett lämpligt arbete för en arbetslös person. Det framkommer i en ny rapport.

Enligt granskningen förmedlar inte Arbetsförmedlingen information till a-kassan om en jobbsökande som de ska. Till exempel kan det handla om att någon inte utökat sitt jobbsökande till nya yrken eller nya platser som förväntat.

IAF:s generaldirektör Peter Ekborg ser stora risker med bristerna.

Klicka här för att läsa vidare.

Källa: SR/Nyheter/Ekot

Trenden har brutits – fler är arbetslösa

af

Arbetsmarknaden i Östergötland har haft en positiv trend under de senaste åren, med minskad arbetslöshet som följd.

Men nu rapporterar Arbetsförmedlingen att antalet arbetslösa har ökat något igen. Vid slutet i september fanns det 320 fler arbetslösa än under september 2016, och totalt är nu 18 474 personer eller 8,6 procent arbetslösa i Östergötland. Det är samma nivå jämfört med förra året.

Tittar vi över riket så har arbetslösheten minskat med endast 0,1 procentenheter till 7,4 procent.

Norrköping har högst arbetslöshet med 12 procent.

Källa: SvT

Lägg ner Arbetsförmedlingen

Alliansen: Lägg ned Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har gjort sitt. Det menar Alliansen. Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån.

Alliansens kommunalråd i Uppsala presenterade tidigare i dag en gemensam satsning på jobb under rubriken ”Låt fler bidra”. I samband med pressträffen ifrågasatte man också Arbetsförmedlingen som man dessutom tycker har spelat ut sin roll.
Alliansen menar att arbetsförmedlingen har misslyckats i sitt arbete med att matcha arbetssökande med lediga jobb.

Läsvidare här.

Källa: 24 Uppsala

Arbetsförmedlingen

Elisabeth Svantesson (M) säger att hon ser allvarligt på att Arbetsförmedlingen återigen får lämna tillbaka mångmiljardbelopp.
Foto:ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

Resultaten uteblir för Arbetsförmedlingen. Det konstaterades under ett internt möte, skriver DI. Myndigheten går med ett överskott på 4,2 miljarder som ska hjälpa arbetslösa.
Samtidigt anklagas de för att flytta runt siffror för att visa bättre resultat.
– Vi har inte nått alla våra mål. Så är det, säger analyschefen Annika Sundén till DI.

Det var vid ett internt möte efter sommaren som Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg slog fast att resultaten går åt fel håll, skriver Dagens Industri.
Mötesprotokollet visar att myndigheten ligger efter i sina mål när det gäller arbetsmatchning, etablering av nyanlända och andelen funktionsnedsatta som får jobb. Framför allt går utvecklingen för långtidsarbetslösa i fel riktning.

Arbetsförmedlingen anklagas för att försköna resultat

Prognosen visar att Arbetsförmedlingen fortsatt har svårt att göra av med pengar. När året är slut räknar de med att betala tillbaka 5,2 miljarder kronor, varav 1 miljard är a-kassa och aktivitetsstöd – resten skulle ha gått till åtgärder för arbetslösa, skriver DI.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) säger till tidningen att hon ”inte är beredd att dra några slutsatser” från siffrorna.
Dessutom anklagas myndigheten för att försköna resultaten genom att flytta runt siffrorna. I maj slog man fast att andelen utan aktivitet sjunkit från 25 till 18 procent. Men samma period hade andelen långtidsarbetslösa i ”övrig aktivitet” ökat nästan lika mycket, vilket beskrivs som en lösning under den snabba utfasningen av Fas 3.

Svantesson (M): ”Prioriterat dåligt”

Källor till DI beskriver det som en ”fejkaktivitet” eller ”slasktratt” som arbetsförmedlare använder när det inte går att använda praktik eller plats hos privat aktör.
Mikael Sjöberg har avböjt att kommentera uppgifterna till DI.
Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet och Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, säger att hon ser allvarligt på att Arbetsförmedlingen återigen får lämna tillbaka mångmiljardbelopp.
– Antingen har man prioriterat väldigt dåligt eller så har de som verkligen behöver stöd inte fått det, säger Svantesson till DI.

Källa: Expressen

Rapport visar: Miljardfiasko för omfattande jobbsatsning

HNCK9016

Under förra året deltog fler än 73 500 personer i Arbetsförmedlingens Förberedande utbildning, FUB, till en kostnad av cirka 2 miljarder kronor. 
Nu berättar SVT Nyheter att insatsen får svidande kritik i en kommande granskning från Riksrevisionen – deltagarna i FUB får lägre framtida jobblöner än om de hade varit öppet arbetslösa, enligt rapporten. 

FUB är, enligt SVT Nyheter, en av de största insatserna för personer utanför arbetsmarknaden och förra året deltog 73 500 personer i FUB, till en kostnad av drygt 2 miljarder kronor.
FUB står för Förberedande och orienterade utbildning, och har funnits hos Arbetsförmedlingen sedan 2008.

Ska förbereda deltagarna för program, utbildning eller jobb

FUB är till för de personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden och deltagarna förbereds för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program, utbildning eller arbete.
Förra året berättade nyhetssajten Dagens PS att satsningen fick kritik av Riksrevisionen för kostnaderna, som skenat sedan starten för nio år sedan, och ineffektiviteten i verksamheten.
En kommande rapport från Riksrevisionen som SVT tagit del av visar att kritiken återupprepas även i år. Riksrevisionen har jämfört arbetsinkomst mellan likvärdiga personer som gått FUB och de som varit öppet arbetslösa.

Klicka här för att läsa vidare.

Källa: Expressen

Vet Carola Lemne vad Arbetsförmedlingen gör?

vdsvensktnäringsliv

Carola Lemne,vd Svenskt näringsliv.
Foto: OLLE SPORRONG

Carola Lemne, vd för Svenskt näringsliv, vill lägga ner Arbetsförmedlingen. Problemet är att hennes argument i mångt och mycket faktiskt saknar grund, skriver arbetsförmedlaren Johan Berg.

”Lägg ned Arbetsförmedlingen helt och hållet”. Det sade Svenskt näringslivs vd Carola Lemne i en intervju till Sveriges radio den 4 juli. Låt i stället andra aktörer ta över Arbetsförmedlingens uppdrag. Problemet med förslaget och de argument som Lemne och Svenskt näringsliv lyfter fram är att de kraftigt kan ifrågasättas och som i mångt och mycket faktiskt saknar grund.
Lemne lyfter fram det faktum att arbetsgivare visar sig ha lågt förtroende för Arbetsförmedlingen (AF). Svenskt näringsliv genomför förtroendemätningar bland sina medlemmar, så även Företagarna sedan flera år tillbaka. Problemet med de här förtroendemätningarna är att de inte anger vad svenska arbetsgivare i stort faktiskt tycker om Arbetsförmedlingen. I den rekryteringsenkät som SCB har genomfört på uppdrag av Riksrevisionen och som redovisas i Riksrevisionens rapport från 2010, framgår att arbetsgivares förtroende för AF är klart mer positivt än negativt. En tredjedel av arbetsgivarna angav att de hade stort förtroende för AF. Riksrevisionens enkät ger en heltäckande bild av vad svenska arbetsgivare tycker, då enkäten omfattar ett slumpmässigt urval av arbetsgivare från SCB:s företagsregister. Detta gör vare sig Svenskt näringslivs eller Företagarnas medlemsundersökningar.

Klica här för att läsa resten av debattartikeln.

Mer att läsa om Arbetsförmedlingen, klicka här.

Källa: Expressen.

Arbetsförmedlingens chef festade med dyr konsult

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Mikael_Sj%C3%B6berg_001.jpg/Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg firade midsommar och åt kräftor med en konsult som fakturerat myndigheten 114 miljoner kronor, avslöjar DI. Generaldirektören medger att han varit på fest hos sin ”coach” vid två tillfällen under fem års tid och menar att detta är ”fullt rimligt”. Såväl Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson som Institutet mot mutor är kritiska till upphandlingarna.

Läs mer ➔

M-toppen: Ska vara försiktig med skattebetalarnas pengar ➔
Institutet mot mutor: Får inte uppstå tveksamheter ➔

Källa: Omni