Etikettarkiv: Arbetsmarknaden

Dags att lägga ner Arbetsförmedlingen

b9b818e8-3158-4864-b17b-5173c59559d1
Arbetsförmedlingen har nått vägs ände. Det behövs en genomgripande förändring av den statliga matchningsfunktionen och det kan inte vänta till efter valet, skriver alliansen. 

Trots att Sverige är mitt i en högkonjunktur befinner sig närmare en miljon människor i utanförskap och bidragsberoende. Arbetsmarknaden blir alltmer tudelad, integrationen fungerar inte och arbetsgivarna har allt svårare att rekrytera. Trots de tilltagande matchningsproblemen på arbetsmarknaden skjuter regeringen nödvändiga reformer framför sig och håller fast vid en arbetsmarknadspolitik som inte fungerar. Det duger inte.
Arbetsförmedlingen ska vara en central aktör för att motverka utanförskap och förbättra integrationen. Men dessvärre har myndigheten blivit en del av problemet, snarare än en lösning.
Gång på gång uppdagas problem både vad gäller resultat, förtroendesiffror och hur organisationen fungerar. Arbetsförmedlingen har haft lång tid på sig att försöka vända utvecklingen utan att lyckas. I stället för att ta tag i uppenbara problem valde regeringen att dra ut på utvecklingsarbetet genom att avsluta den utredning som alliansen tillsatte om Arbetsförmedlingen.
Vi menar att Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form behöver läggas ner till förmån för en ny struktur där andra aktörer på arbetsmarknaden spelar en betydligt större roll. I dag lägger vi fram ett förslag i riksdagens arbetsmarknadsutskott – det första steget mot en sådan reform.

Klicka här för att läsa resten av debattartikeln.

Källa: Expressen

Varför ska nyanlända ha dubbel ersättning?

Ylva Johansson: Moderaterna behandlar nyanlända arbetslösa radikalt annorlunda än andra arbetslösa

Ylva_Johansson_portratt_1920x1080_____resize_cs_940_520

DEBATT. Arbetslösheten sjunker och det finns rekordmånga lediga jobb. Trots detta är utmaningarna på arbetsmarkanden stora. Strax före jul beslutade Riksdagen om nästa års budget och de politiska skillnaderna blev tydliga. Inte minst gäller detta synen på arbetslösa.
Moderaterna föreslår sänkt ersättning för arbetslösa som har a-kassa med motiveringen att låg ersättning ökar incitamenten att jobba.

Samma politik genomfördes när de hade regeringsmakten. Sänkt ersättning i a-kassan ska göra det mer lönsamt att arbeta och därmed i teorin sänka arbetslösheten. På så vis är ju moderaterna konsekventa, man står fast vid att försämra för arbetslösa och man står fast vid samma politik som misslyckades med jobben under deras regeringsår.

Klicka här för att läsa resten av debattartikeln.

Om 20 år är hälften av alla jobb automatiserade. Vad ska vi göra då?

automatisering

Ett återkommande ämne i nyhetsrapporteringen det senaste året har varit robotarnas intåg på arbetsmarknaden. Automatisering och digitalisering kommer i grunden förändra arbetsmarknaden, och på vissa håll har den transformationen redan börjat. En japansk studie visar att 49 procent av alla jobb skulle kunna ersättas av ett datorsystem. Likaså visar en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning att vartannat jobb i Sverige kommer att automatiseras inom 20 år.

Så vad ska alla vars jobb försvinner i takt med robotarnas intåg göra istället? Det är en fråga som inte många har något egentligt svar på. Tidigare har orosmolnen hopats över den traditionella tillverkningsindustrin. Men i dag vet vi att även yrkesområden som tidigare setts som säkra kommer att påverkas, som jurister och ekonomer. Även grundläggande programmeringsuppgifter kommer utföras av datorer.

För att läsa resten av artikeln klicka här.

Källa: Computersweden

Omstart för nystartsjobb

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).
Foto: Christine Olsson/TT

Nystartsjobben ändras och riktas tydligare mot människor långt från arbetsmarknaden. Dessutom ska arbetsgivarna ha villkor som följer kollektivavtal. Det står klart i och med regeringens höstbudget.

Under måndagen presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) ändringar inom området etablering av nyanlända i och med höstbudgeten som kommer i sin helhet under tisdagen.

Bland annat kommer en av de mest omfattande subventionerade anställningsformer, de så kallad nystartsjobben som den tidigare Alliansregeringen införde 2007 att förändras.

Nystartsjobben har fått kritik. Studier från IFAU och en statlig utredning har påpekat att många av jobben skulle ha kommit till ändå (63 procent), och att de går till högutbildade vilket bidrar till missmatchning och att de som står längre bort från arbetsmarknaden trängs ut än mer.

Klicka här för att läsa vidare.

Källa: Arbetet

Att peka på det som går bra duger inte

Elisabeth Svantesson

SLUTREPLIK. Det är anmärkningsvärt att Ylva Johansson (S) är så påtagligt nöjd med utvecklingen på arbetsmarknaden. Trots att utrikes födda och långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen ökar. Trots att matchningen försämras. Och trots att utanförskapet väntas öka till närmare en miljon under kommande år. Det är att svika dem som har det allra svårast.

Naturligtvis kan man glädjas åt att många som står nära arbetsmarknaden nu får jobb – allt annat vore märkligt med tanke på den goda konjunkturen. Men det är inte regeringens förtjänst.

Tvärtom menar oberoende bedömare som Konjunkturinstitutet att regeringens politik leder till färre jobb. Dessutom har det knappt blivit en tumme av de främsta vallöftena, trainee- och extratjänsterna.

Klicka här för att läsa resten av Svantessons slutreplik.

Tycker inte att Elisabeth Svantesson är rätt person att kritisera den sitta regeringens arbetsmarknadspolitik. När Svantesson själv var arbetsmarknadsminister så åstadkom hon mig veterligen inget som bidrog till minska antalet långtidsarbetslösa i Sverige. Svantesson och hennes regering bedrev mer eller mindre häxjakt på sjuka och arbetslösa.  

Arbetsmarknaden

Vad är din plan för jobben, Löfven?
Moderaterna: Fem steg för bättre matchning på arbetsmarknaden

Att det finns jobb som inte blir tillsatta och att arbetsföra personer inte tar ansvar för sin egen försörjning är oacceptabelt, skriver debattören.

Debatt. Att Sverige har problem med matchning på arbetsmarknaden är välkänt. Nyligen släppte Arbetsförmedlingen ännu en rapport som visar att de arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden, bland annat lågutbildade och utrikes födda – fortsätter att öka och utgör nu en majoritet av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen, trots den starka konjunkturen. När företag har svårt att rekrytera hålls sysselsättningen tillbaka och slår mot jobb och tillväxt.

Klicka här för att läsa resten av debattartikeln.

Ylva Johansson (S)

S: Vi satsar – och allt färre går arbetslösa

Replik från Ylva Johansson (S) om matchning på arbetsmarknaden

REPLIK. Det går bra på svensk arbetsmarknad. Arbetslösheten sjunker och vi ser en stark tillväxt av nya jobb med runt 120 000 nya jobb sedan regeringen tillträdde. Samtidigt rapporterar allt fler arbetsgivare att de har brist på arbetskraft. Även Elisabeth Svantesson (M) tycks nu ha upptäckt matchningsproblemen.

Klicka här och läs resten av Ylva Johanssons replik.

Sanningen är att varken de Rödgröna eller Alliansen har någon lösning. Arbetslösheten har varit hög sedan början av 1990-talet. De rödgröna och Alliansen vill att de finns en jämviktsarbetslöshet och då offrar man de som inte är anställningsbara enligt AF och Arbetsgivarna.

Vad gjorde den fd. arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson för att få ner de svenska arbetslösheten?

En lön att inte leva på

Om man avreglerar arbetsmarknaden så att arbetskraft kan köpas till vilket pris som helst, också till priset av en lön som inte går att leva på, kan hur många människor som helst få jobb, skriver Göran Rosenberg i en kritik av de borgerliga partiernas lönesänkarlusta.

Något förvånande har Centerpartiet blivit landets mest flyktingvänliga, och det parti som starkast förespråkar fri arbetskraftsinvandring.
Förvånande med tanke på partiets (f d Bondeförbundets) tidvis främlingsfientliga förflutna.

Och det var en centerpartist, Sven-Olle Olsson i Sjöbo, som i slutet av 1980-talet krävde folkomröstning om flyktingmottagandet och vägrade ta emot flyktingar i sin hemkommun, och därmed gav ett första politiskt ansikte i Sverige åt en ny tids främlingsfientlighet.

Klicka här och läs resten av krönikan som är publicerad i SEKOtidningen.

Klyftan växer på arbetsmarknaden

Svensk ekonomi växer kraftigt och i flera sektorer blir det brist på arbetskraft. Samtidigt kommer andelen utrikes födda bland de arbetslösa att öka, visar Arbetsförmedlingens prognos över arbetsmarknaden 2016-2017.

Svensk ekonomi går bra, tillväxten är god och arbetslösheten sjunker kvartal för kvartal. Men vissa grupper har svårt att få jobb.
I dag utgör utrikes födda cirka 50 procent av de arbetslösa som är inskrivna på arbetsförmedlingen. Enligt Arbetsförmedlingen kommer andelen att öka till 60 procent 2017.

Klicka här för att läsa resten av texten.

 

Arbetslösheten ökar pga massinvandringen

arbetsförmedlingen 410ARBETSMARKNADEN I gårdagens partiledardebatt uppgav statsminister Stefan Löfven att arbetslösheten är på väg att minska. Idag kommer dock uppgifter om att den stiger, och den bakomliggande orsaken är massinvandringen.

Direkt in i svenska samhället med jobb och bostad, heter det inte sällan från massinvandringsförespråkare. Vilka jobb och bostäder blir dock desto svårare att svara på. I Sverige finns minst andel okvalificerade jobb i OECD och myten om invandrarnas höga utbildningsnivå upprepas gång på gång trots att den är falsk.

Att Sverige importerar arbetslöshet bekräftas idag av Arbetsförmedlingen som flaggar för att arbetslösheten väntas öka i oktober på grund av massinvandringen.

– Arbetslösheten bland inrikes födda är nu nere på 4,6 procent och den minskar hela tiden, medan arbetslösheten bland utrikes födda är uppe i 21,6 procent och den fortsätter att öka ganska kraftigt, säger Mats Wadman, analyschef på Arbetsförmedlingen, till Sveriges Radio.