Moskébygge Norrköping

Nu har Bosniska islamiska församlingen lämnat in ritningar till kommunen med förslag på hur den planerade nya moskén ska se ut. Bygg- och miljöskyddsnämnden väntas ta beslut om bygglov den 15 november.

Det är en 750 kvadratmeter stor moské med ett 19 meter hög minaret som syns i ritningarna. Och enligt förslaget ska den vara Norrköpingsgul. Totalt kommer den att rymma runt 700 personer.

– Det är en lite otypisk moské som är Norrköpingsgul. Vi har jobbat jättehårt sista året med att ta fram en byggnad med ett utseende som är anpassat efter stadsarkitekturen och vi tycker att den stämmer överens med det vi har diskuterat fram med Norrköpings kommun, säger Mensur Mustafic, ordförande i Bosniska Islamiska Församlingen, till P4 Östergötland.

Moskén ska ligga på Ektorpsgatan/Skarphagsleden inte långt från Idrottsparken, på den mark som ägs av Bosniska Islamiska Församlingen.

Bygg- och miljöskyddsnämnden väntas nu kunna fatta beslut i frågan om bygglov på sammanträdet den 15 november. Blir det ”ja” kan föreningen börja bygga moskén som planeras bli klar 2019.

Relaterade artiklar:
https://norrkopingnews.se/fragan-om-bygglov-for-moske-snart-upp-i-namnden/

https://norrkopingnews.se/inget-politiskt-stod-for-folkomrostning-i-moskefragan/

Annonser