Etikettarkiv: Elisabeth Svantesson

Dags att lägga ner Arbetsförmedlingen

b9b818e8-3158-4864-b17b-5173c59559d1
Arbetsförmedlingen har nått vägs ände. Det behövs en genomgripande förändring av den statliga matchningsfunktionen och det kan inte vänta till efter valet, skriver alliansen. 

Trots att Sverige är mitt i en högkonjunktur befinner sig närmare en miljon människor i utanförskap och bidragsberoende. Arbetsmarknaden blir alltmer tudelad, integrationen fungerar inte och arbetsgivarna har allt svårare att rekrytera. Trots de tilltagande matchningsproblemen på arbetsmarknaden skjuter regeringen nödvändiga reformer framför sig och håller fast vid en arbetsmarknadspolitik som inte fungerar. Det duger inte.
Arbetsförmedlingen ska vara en central aktör för att motverka utanförskap och förbättra integrationen. Men dessvärre har myndigheten blivit en del av problemet, snarare än en lösning.
Gång på gång uppdagas problem både vad gäller resultat, förtroendesiffror och hur organisationen fungerar. Arbetsförmedlingen har haft lång tid på sig att försöka vända utvecklingen utan att lyckas. I stället för att ta tag i uppenbara problem valde regeringen att dra ut på utvecklingsarbetet genom att avsluta den utredning som alliansen tillsatte om Arbetsförmedlingen.
Vi menar att Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form behöver läggas ner till förmån för en ny struktur där andra aktörer på arbetsmarknaden spelar en betydligt större roll. I dag lägger vi fram ett förslag i riksdagens arbetsmarknadsutskott – det första steget mot en sådan reform.

Klicka här för att läsa resten av debattartikeln.

Källa: Expressen

Lägg ner Arbetsförmedlingen

02bf5430-8512-4a45-b455-ea6081c9d9a1

Elisabeth Svantesson i sitt arbetsrum på riksdagen. Nu skriver hon att Arbetsförmedlingen har haft lång tid på sig att försöka vända utvecklingen, men utan att lyckas. Foto: Henrik Montgomery/TT (arkiv 2016)

Moderaterna: ”Lägg ner arbetsförmedlingen”.
Att lägga ner Arbetsförmedlingen och istället förmedla det stöd de arbetssökande faktiskt behöver, är ett steg mot en bättre fungerande arbetsmarknad. Det skriver Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Trots att Sverige är mitt i en högkonjunktur befinner sig närmare en miljon människor i utanförskap och bidragsberoende. Mycket tyder dessutom på att utanförskapet riskerar att öka och fördjupas som följd av att väldigt många har kommit till Sverige på kort tid. För att lösa dessa problem krävs flera reformer. Arbete måste alltid löna sig bättre än bidrag och vi bör införa ett bidragstak. Vi behöver ställa hårdare krav på dem som i dag inte arbetar att anstränga sig, exempelvis med en utbildningsplikt och fler enkla jobb måste skapas. Fler människor än någonsin kommer att vara beroende av stöd från det som i dag är Arbetsförmedlingen – men tyvärr håller inte myndigheten måttet.

Integrationen fungerar inte, och så har det varit länge. Arbetsmarknaden blir alltmer tudelad, med en ökande andel arbetslösa som har stora svårigheter att få ett arbete. Trots att många står utan arbete har arbetsgivarna stora rekryteringsproblem och upplever brist på arbetskraft. När arbetsgivarna har svårt att rekrytera hålls sysselsättningen tillbaka och det slår hårt mot jobb och tillväxt.

Klicka här för att läsa resten av Svantessons debattartikel om Arbetsförmedlingen.

Hur många kreativa förslag på åtgärder för att få ner arbetslösheten la du Elisabeth Svantesson under din  tid som Arbetsmarknadsminister??

 

 

 

Att peka på det som går bra duger inte

Elisabeth Svantesson

SLUTREPLIK. Det är anmärkningsvärt att Ylva Johansson (S) är så påtagligt nöjd med utvecklingen på arbetsmarknaden. Trots att utrikes födda och långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen ökar. Trots att matchningen försämras. Och trots att utanförskapet väntas öka till närmare en miljon under kommande år. Det är att svika dem som har det allra svårast.

Naturligtvis kan man glädjas åt att många som står nära arbetsmarknaden nu får jobb – allt annat vore märkligt med tanke på den goda konjunkturen. Men det är inte regeringens förtjänst.

Tvärtom menar oberoende bedömare som Konjunkturinstitutet att regeringens politik leder till färre jobb. Dessutom har det knappt blivit en tumme av de främsta vallöftena, trainee- och extratjänsterna.

Klicka här för att läsa resten av Svantessons slutreplik.

Tycker inte att Elisabeth Svantesson är rätt person att kritisera den sitta regeringens arbetsmarknadspolitik. När Svantesson själv var arbetsmarknadsminister så åstadkom hon mig veterligen inget som bidrog till minska antalet långtidsarbetslösa i Sverige. Svantesson och hennes regering bedrev mer eller mindre häxjakt på sjuka och arbetslösa.  

Moderaterna om Fas 3: Regeringen är naiv

https://i1.wp.com/gfx.aftonbladet-cdn.se/image/18160420/490/normal/6050fc46fe8d2/svantesson.jpgDe fasta tidsgränserna för långtidsarbetslösa blir nu ett minne blott – i dag startar avvecklingen av dessa och därmed också av sysselsättningsplatserna inom det kritiserade Fas 3.
– Naivt att tro att extratjänster i offentlig sektor kommer att hjälpa alla som behöver stöd ut ur utanförskap, säger M:s arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson.

Nu ska alla arbetssökande istället få ett mer individanpassat stöd baserat på en arbetsmarknadspolitisk bedömning, enligt en rapport från Arbetsförmedlingen.

”Avskaffandet av de fasta tidsgränserna, som skapade en stelhet i stödet till långtidsarbetslösa, är ett stort steg som nu öppnar helt nya möjligheter”, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

De drygt 39 000 arbetssökande som är inskrivna i sysselsättningsfasen kommer nu erbjudas exempelvis yrkesinriktade kurser på folkhögskola i upp till 24 månader, svenska för invandrare i ett år eller arbetsträning på arbetsplatser.

Klicka här för att läsa resten av artikeln som är publicerad i SvD.

Hur mycket åstadkom du själv under din som landets arbetsmarknadsminister, för att få ner arbetslösheten i Sverige?

 

Nytt förslag från Svantesson och Moderaterna

M: Enkla jobb för unga och utrikesfödda. ”Utbildning och jobb på heltid – för 60 procents lön”
Unga utan gymnasium och utrikesfödda ska kunna vara på jobbet på heltid – men få lön för 60 procents arbete. Resten av tiden ska vara obetald utbildning.
Det är ett nytt förslag från M, som vill se fler enkla jobb.
– Det här är ett sätt att få fler i arbete och att lära sig jobbet på jobbet, säger Elisabeth Svantesson (M).
LO sågar förslaget och kallar det ”systematiskt utnyttjande”.

Moderaterna har utvecklat sitt förslag om fler enkla jobb genom en första jobbet-anställning för unga under 23 år som saknar gymnasieutbildning samt nyanlända.
Man vill nu ytterligare förenkla regelverken så att varken arbetsförmedlingen eller andra myndigheter ska behöva blandas in. Detta för att öka möjligheterna att få in fler av dem med svag skolbakgrund på arbetsmarknaden.

Klicka här för att läsa resten av artikeln som är publicerad i aftobladet.

M: Regeringen vill inte förhandla i flyktingfrågan

Foto: Tomas Oneborg/TT.

Moderaterna är besvikna över samtalen med regeringen om åtgärderna för att begränsa antalet flyktingar som kommer till Sverige. Trots att Stefan Löfven sagt att han vill förhandla vill regeringen egentligen bara ha stöd för sin egen linje, menar Elisabeth Svantesson, Moderaternas integrationspolitiska talesperson.

Klicka här för att läsa resten.

Hårdare krav på bidragstagare

Moderaternas Elisabeth Svantesson. Foto: Henrik Montgomery/TT.

Läste just att Moderaterna vill ställa högre krav på nya svenskar och på arbetslösa för att de ska kunna få bidrag. Samtidigt ska den som lyckas hitta ett arbete få behålla en större del av sitt bidrag.
Elisabeth Svantesson som är arbetsmarknadspolitisk talesperson för Moderaterna säger att det är viktigt att öka kraven på dem som får bidrag från samhället.

– Det vi ser är att väldigt många kommuner inte ställer krav. Vi behöver vänta oss mer från de som har en ersättning från det gemensamma. Regeringen, tycker jag, curlar för den som har ett bidrag. Man behöver öka kraven och inte bidragscurla, säger Elisabeth Svantesson.

Redan idag kan Socialtjänsten ställa krav på den som söker försörjningsstöd, eller socialbidrag som det hette tidigare. Det kan handla om att man samtidigt måste söka jobb eller delta i arbetsförmedlingens program. Men enligt Elisabeth Svantesson behöver det här bli tvingande regler.

Klicka här och läs vidare.

Var finns jobben Elisabeth Svantesson? En stor grupp bidragstagare är alla våra politiker som sitter i riksdag och regering.