Regeringens enkla jobb går till högutbildade

Ylva_Johansson_portratt_1920x1080_____resize_cs_940_520
En majoritet av de statliga beredskapsjobb som regeringen infört, som ska gå till människor långt ute på arbetsmarknaden, går till högutbildade människor. Det visar en ny rapport från Statskontoret.

Enligt en ny rapport från Statskontoret har en majoritet av de statliga beredskapsjobben, som regeringen införde för att hjälpa personer långt ut på arbetsmarknaden, gått till högutbildade, det uppger Sveriges Radio.

I början av 2017 lanserade regeringen en satsning på beredskapsjobb i statliga myndigheter. Statskontoret har nu gjort en rapport som är den första utvärderingen av de statliga beredskapsjobben. Syftet bakom beredskapsjobben är att de ska vara enkla jobb som folk långt ut på arbetsmarknaden kan ta. Trots detta uppger 40 procent av de myndigheter som infört beredskapsjobb att jobben kräver minst en gymnasieutbildning.

Arbetsmarknadsministern, Ylva Johansson (S), anser att utformningen av jobben inte alls följt intentionerna med dem.

Klicka här för att läsa vidare.

Källa: Nyheter idag

Annonser

Nytt förslag från Svantesson och Moderaterna

M: Enkla jobb för unga och utrikesfödda. ”Utbildning och jobb på heltid – för 60 procents lön”
Unga utan gymnasium och utrikesfödda ska kunna vara på jobbet på heltid – men få lön för 60 procents arbete. Resten av tiden ska vara obetald utbildning.
Det är ett nytt förslag från M, som vill se fler enkla jobb.
– Det här är ett sätt att få fler i arbete och att lära sig jobbet på jobbet, säger Elisabeth Svantesson (M).
LO sågar förslaget och kallar det ”systematiskt utnyttjande”.

Moderaterna har utvecklat sitt förslag om fler enkla jobb genom en första jobbet-anställning för unga under 23 år som saknar gymnasieutbildning samt nyanlända.
Man vill nu ytterligare förenkla regelverken så att varken arbetsförmedlingen eller andra myndigheter ska behöva blandas in. Detta för att öka möjligheterna att få in fler av dem med svag skolbakgrund på arbetsmarknaden.

Klicka här för att läsa resten av artikeln som är publicerad i aftobladet.