Arbetsförmedlingen pressas för att undvika Fas 3-fiasko

Foto: TT

Många lämnas sysslolösa när sysselsättningsfasen ersätter Fas 3. ”Oacceptabelt”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och pressar Arbetsförmedlingen som förbereder ett batteri av åtgärder för att undvika fiasko.

När regeringen avskaffade Fas 3 skulle de långtidsarbetslösa få riktiga jobb. I stället har många lämnats sysslolösa.

Tidningen Kommunalarbetaren berättade i veckan att tusentals tidigare Fas 3-deltagare står utan aktivitet. I en kommentar beskriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) det hela som ”oacceptabelt”.

SVT erfar nu att regeringen sätter hård press på Arbetsförmedlingen att leverera åtgärder för att undvika ett Fas 3-fiasko.

Myndigheten förbereder ett batteri av åtgärder som svar. Bland annat planerar man att skicka brev till de så kallade sociala företagen, som ger jobb åt människor långt från arbetsmarknaden.

Klicka här för att läsa vidare.

Källa: SvT, Kommunalarbetaren här och här

Annonser

Fiasko för snabbspår: Noll av hundra slaktare i jobb

Ylva_Johansson_portratt_1920x1080_____resize_cs_940_520

Regeringens största satsning på att nyanlända ska få jobb haltar betänkligt. En kartläggning av de så kallade snabbspåren som SvD Näringsliv har gjort visar på stora problem på en rad områden.

Snabbspåren ska korta etableringstiden för nyanlända och få ut dem i jobb på rekordfart. Vinsten blir dubbel eftersom branscher där det råder arbetskraftsbrist samtidigt får eftertraktad kompetens. Så var i alla fall tanken när arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) lanserade idén i början av 2015 och bjöd in arbetsmarknadens parter till samtal. Sedan dess har centrala överenskommelser slutits mellan fack och arbetsgivare och just nu finns det 14 snabbspår för ett 20-tal olika yrken.

Enligt Arbetsförmedlingens senaste siffror är cirka 2 400 personer i snabbspår. Det innebär att fyra procent av alla de 58 000 nyanlända som är inskrivna i AF:s etableringsprogram är snabbspårdeltagare.

Klicka här för att läsa vidare.

Etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag omfattar personer som har fyllt 20 men ännu inte 65 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa.

Personer som fyllt 18 men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige har också rätt till dessa insatser.

Källa: Arbetsförmedlingen

Ännu en fuskbransch

Instegsjobb ännu en fuskbransch och integrationspolitisk flopp

Foto: Albin Olsson / Wikimedia Commons

FIASKO Listan över alliansregeringens otaliga kostsamma satsningar på nya integrationsprojekt, som samtliga floppat, fick precis ännu ett tillskott – instegsjobben.

De flesta minns exempelvis Erik Ullenhags “största integrationsreform på 25 år” och det massiva fusket med arbetstillstånd. Nu gäller det alltså instegsjobben som är ett lönebidrag som infördes av regeringen Reinfeldt.

Läs mer »

Fick 43 miljoner för att ordna jobb

Ismail Omar, 41, och lotskollegan Ali Siyaad, 49, berättar om handeln med namnlistor som var värda miljoner
Ismail Omar, 41, och lotskollegan Ali Siyaad, 49, berättar om handeln med namnlistor som var värda miljoner. Fotograf:Mikael Sjöberg

Fick 43 miljoner för att ordna jobb

Nu avslöjar anställda sanningen om lotsföretaget Köpte namn till listor

Lotsföretaget Ishine Recruitment fick på tre år 43,8 miljoner kronor av Arbetsförmedlingen för att ordna jobb till flyktingar.

Nu träder två tidigare anställda fram och berättar om den stora jobbluffen.

– Allt handlade om att skaffa så många deltagare som möjligt. Ägaren till och med betalade för namnlistor, säger Ismail Omar som tidigare var utvecklingsansvarig på Ishine.

LARS LINDSTRÖM: Varför fick det pågå så länge? Ingen har haft kontroll

Källa: Expressen

Etableringsreformens facit ett gigantiskt fiasko

FIASKO Att även den så kallade etableringsreformen blev ett fiasko har konstaterats otaliga gånger, nu finns dock facit och traditionsenligt är det långt värre än någon kunnat förutspå.

Regeringen Reinfeldt blev något av experter på att ösa miljarder och åter miljarder över nya reformer och satsningar som skulle lösa alla invandringsrelaterade problem, dock med samma kroniska resultat: fiasko.

Sverige tillhör de EU-länder där att få in invandrare på arbetsmarknaden går trögast. Samtidigt har Sverige minst andel okvalificerade jobb och tar emot flest invandrare från Mellanöstern och Nordafrika. 2013 var 58 procent av utrikesfödda sysselsatta, bara tre länder låg sämre till – Grekland, Spanien och Belgien.

Den så kallade etableringsreformen infördes i december 2010 och skulle lösa problemen. Här överfördes ansvaret för den så kallade integrationen från kommunerna till Arbetsförmedlingen.

Under åren har miljonerna rullat till Arbetsförmedlingen. Myndigheten har dock lämnat tillbaka delar av dessa summor då man inte kunnat utnyttja dem.

– Antalet inskrivna arbets- sökande per arbetsförmedlare har ökat. Det leder till att arbetsförmedlarna ägnar allt mindre tid åt varje arbetssökande. Det här påverkar våra planeringsförutsättningar och möjligheten för våra arbetsförmedlare att ta fram en individuell etableringsplan som är fylld med lämpliga insatser, säger Johan Nylander, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen.

2014 lämnade 6 736 personer etableringsreformen, varav ytterst få fått icke-subventionerade jobb. Tre månader efter att de lämnat reformen har fem procent fått arbete helt utan stöd, och även om man tittar på andelen som fått jobb med något slags stöd – inkl så kallat nystartsjobb – är det få: 16 procent.

– Det är ett resultat som är gott, men vi är inte nöjda. Det finns flera utmaningar med etableringsuppdraget hos oss, men även hos andra samhällsaktörer. Dessa måste åtgärdas. Vi skulle vilja öka andelen personer som till exempel får tillgång och deltar i kompletterande studier på kommunal vuxenutbildning. Vi ser också ett stort behov av att personer ska få sin kompetens validerad och sina betyg översatta och bedömda tidigt i processen, säger Johan Nylander.

Relaterat

Etableringslotsar misstänks ha rekryterat till IS