Tag Archives: långtidsarbetslösa

Arbetsförmedlingen måste redovisa

Ylva_Johansson_portratt_1920x1080_____resize_cs_940_520

Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa vad myndigheten gör för att ge service i hela landet, särskilt i kommuner med hög långtidsarbetslöshet eller med många nyanlända.

Regeringsuppdraget ska ses mot bakgrund av att Arbetsförmedlingen har lagt ner drygt 70 lokalkontor de senaste åren, för att i stället erbjuda service digitalt.

Vid en presskonferens den i maj riktade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) kritik mot Arbetsförmedlingen för att den inte har kontor på många platser där kontor borde finnas.

I dag har regeringen alltså beslutat att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer service och närvaro ”på rätt plats i hela landet”, enligt ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet. Det gäller särskilt i kommuner med hög långtidsarbetslöshet eller många nyanlända, liksom i utsatta stadsdelar.

Arbetsförmedlingen har hamnat i botten när Sifo har undersökt svenskarnas förtroende för olika myndigheter, och de borgerliga partierna skulle helst lägga ner myndigheten, som de anser är ineffektiv.

Sedan 2014 pågår ett arbete med att förändra Arbetsförmedlingens styrning och uppföljning. Statskontoret, som sedan 2015 analyserar hur förmedlingen fungerar, får nu regeringens uppdrag att fortsätta analysarbetet kring hur myndighetens ledning, styrning och uppföljning ska bli effektivare.

Källa: Arbetet

 

Annonser

Ministern om Arbetsförmedlingens resultat: Fullständigt oacceptabelt

Ylva Johansson och en Arbetsförmedlingen-skylt.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Marcus Ericsson/TT, TT.

Regeringen är missnöjd med Arbetsförmedlingens resultat när det gäller långtidsarbetslösa.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) kallar utvecklingen för ”helt oacceptabel”.

Hon pekar på att Arbetsförmedlingen har en lång rad åtgärder som kan användas, till exempel arbetsträning, bristyrkesutbildningar, yrkesintroduktionsanställningar, traineejobb och ”moderna” beredskapsjobb.

– Trots de många nya insatserna för långtidsarbetslösa, så är antalet personer utan registrerad aktivitet växande på ett nästan lavinartat sätt, säger Johansson på en pressträff.

Klicka här för att läsa vidare.

Arbetsförmedlingen pressas för att undvika Fas 3-fiasko

Foto: TT

Många lämnas sysslolösa när sysselsättningsfasen ersätter Fas 3. ”Oacceptabelt”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och pressar Arbetsförmedlingen som förbereder ett batteri av åtgärder för att undvika fiasko.

När regeringen avskaffade Fas 3 skulle de långtidsarbetslösa få riktiga jobb. I stället har många lämnats sysslolösa.

Tidningen Kommunalarbetaren berättade i veckan att tusentals tidigare Fas 3-deltagare står utan aktivitet. I en kommentar beskriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) det hela som ”oacceptabelt”.

SVT erfar nu att regeringen sätter hård press på Arbetsförmedlingen att leverera åtgärder för att undvika ett Fas 3-fiasko.

Myndigheten förbereder ett batteri av åtgärder som svar. Bland annat planerar man att skicka brev till de så kallade sociala företagen, som ger jobb åt människor långt från arbetsmarknaden.

Klicka här för att läsa vidare.

Källa: SvT, Kommunalarbetaren här och här

Extratjänster i kommunen

Det har publicerats några artiklar i pressen angående de extratjänster som arbetslösa i Norrköping erbjuds.
2017-01-11-12-29-16-01
Är hämtad från Extra Östergötland. Artiklar i ämnet finns även publicerad i NT och Folkbladet.

Anställningsvillkor:
Tid: Max 2 år som inleds med minst 4 veckors praktiktid.
Lön: Under praktiktiden utgår aktivitetsstöd på 65  % av a-kassan. Erhålls anställning efter praktiktidens slut är lönen 18 400 kr före skatt.
Omfattning: Fr o m 1 december 2016, 100 %

Att peka på det som går bra duger inte

Elisabeth Svantesson

SLUTREPLIK. Det är anmärkningsvärt att Ylva Johansson (S) är så påtagligt nöjd med utvecklingen på arbetsmarknaden. Trots att utrikes födda och långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen ökar. Trots att matchningen försämras. Och trots att utanförskapet väntas öka till närmare en miljon under kommande år. Det är att svika dem som har det allra svårast.

Naturligtvis kan man glädjas åt att många som står nära arbetsmarknaden nu får jobb – allt annat vore märkligt med tanke på den goda konjunkturen. Men det är inte regeringens förtjänst.

Tvärtom menar oberoende bedömare som Konjunkturinstitutet att regeringens politik leder till färre jobb. Dessutom har det knappt blivit en tumme av de främsta vallöftena, trainee- och extratjänsterna.

Klicka här för att läsa resten av Svantessons slutreplik.

Tycker inte att Elisabeth Svantesson är rätt person att kritisera den sitta regeringens arbetsmarknadspolitik. När Svantesson själv var arbetsmarknadsminister så åstadkom hon mig veterligen inget som bidrog till minska antalet långtidsarbetslösa i Sverige. Svantesson och hennes regering bedrev mer eller mindre häxjakt på sjuka och arbetslösa.  

God morgon!

601012_465154753565936_584632175_n

En ny dag står för dörren med nya möjligheter att ta vara på. En del ska iväg till ett ”riktigt” arbete medan andra ska iväg till sina Fas 3-aktiviteter. Dessa aktiviteter som tyvärr finns kvar till januari 2018. Hur aktiviteterna kommer att se ut för gruppen långtidsarbetslösa efter januari 2018 är det idag ingen som vet.

För egen del så har jag dragit i diverse trådar och väntar på någon form av besked, förhoppningsvis positiva och som eventuellt kan kanske leda till ett nytt arbete.

 

Arbetsförmedlingen varnar för resursbrist

Flyktingsituationen gör nu att Arbetsförmedlingen larmar om betydligt högre utgifter de närmaste åren. Myndigheten varnar för att den akuta situationen också kommer att göra andra åtgärder försenas, såsom traineejobb för unga och de ”extratjänster” som var tänkta att ersätta Fas 3.

Den stora flyktinginvandringen under hösten gör nu att också Arbetsförmedlingen måste räkna upp prognosen för hur många flyktingar som i framtiden kommer att få uppehållstillstånd, som ska lära sig svenska, hitta nånstans att bo och få hjälp att söka jobb – via det så kallade etableringsuppdraget.

I somras räknade Arbetsförmedlingen med att 45.000 skulle in i etableringsuppdraget år 2019 – nu tror Arbetsförmedlingen att det handlar om 121.000.

– Det är en radikal uppskalning av antalet människor som ska komma till oss, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

”Behövs mer pengar”

För att klara detta har Arbetsförmedlingen redan flaggat för att det måste skjutas till upp till 10 miljarder kronor mer år 2019. Men det kan nu komma att behövas ännu mer om Migrationsverket snabbar på asylprocessen.

– Börjar de beta av ansökningarna tidigare, då kan vi få ett inflöde till vårt etableringsprogram åtminstone under hösten 2016, säger Sjöberg.

Arbetsförmedlingen ser också att det ökande antalet nyanlända leder till att regeringens vallöften, som skulle hjälpa unga och långtidsarbetslösa tillbaka i jobb, drar ut på tiden.

– I många kommuner kommer vi att få förseningar eller volymminskningar på till exempel utbildningskontrakt och extratjänster, säger Sjöberg.

S: ”Finns utrymme åt alla”

Men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) delar inte bilden av att regeringens vallöften till unga och långtidsarbetslösa skjuts på framtiden.

– När jag ser till arbetsmarknadspolitiken ser jag inte att vi har ett problem där grupp ställs mot grupp, utan vi har ett utrymme både för nyanlända, långtidsarbetslösa och ungdomar, säger hon och tillägger att det ofta kan vara liknade insatser som passar både långtidsarbetslösa och nyanlända.

Källa: Svt